Organisk delirium er en hyppig og potentielt dødelig tilstand, der typisk rammer ældre over 65 år i forbindelse med somatisk sygdom eller svækkelse. Delirium er en farlig tilstand, hvorfor sygeplejerskers tilgang til patienten er vigtig. Gennem interviews med sygeplejersker fandt vi, at både patientsamarbejdet, deres faglige viden og deres forhold til patienten var udfordret. Sygeplejerskerne oplevede, at ...

Flere undersøgelser har vist, at compliance kan forbedres hos patienter med reumatoid artritis – både i forhold til non-farmakologisk og farmakologisk behandling. Det kræver dog en indsats på flere områder. For eksempel skal læger og øvrigt sundhedsfagligt personale give mere ensartede vurderinger og informationer til patienter, ligesom man skal give sig tid til at tale ...

Måling af patienters oplevelse af forskellige helbredsrelaterede fænomener, for eksempel smerte, fysisk funktion eller negative psykiske symptomer, har været anvendt i sundhedsvidenskabelig forskning i adskillige årtier. Alligevel er det først inden for de senere år, at man er begyndt systematisk at udvikle, anvende og anbefale sådanne mål til kvalitetssikring i sundhedsvæsenet under betegnelsen ”patient-reported outcomes” ...

Læs her om professoren, der brænder for at inddrage patienterne mere systematisk i deres sygdomsforløb. 1. juli i år blev læge og dr.med. Helle Pappot ansat i et klinisk professorat i onkologi med fokus på patient-inddragelse og Patient Reported Outcome (PRO). Om formålet med sit professorat fortæller hun: ”Det er mit mål at forbedre kræftpatienters ...

Tidlig diagnostik samt effektive og konsekutive behandlingsregimer har forbedret overlevelsen for patienter med en brystkræftdiagnose. Aktuelt er fem-års overlevelsen for danske kvinder 87% (NORDCAN). Multimodale og aggressive behandlingsregimer efterlader dog et aftryk i psyke og krop. Senfølg-er er blevet lige så komplekse og varierede i udtryk som behandlingsforløbene. Håndtering af langtidseffekter hos helbredte kvinder bør ...

Der er i dag mere end 60.000 danske kvinder, som lever med diagnosen brystkræft. Et betydeligt antal af brystkræft-overlevere oplever efter behandling én eller flere kræft-relaterede bekymringer og/eller specifikke senfølger af behandlingen.  Træthed, søvnforstyrrelser, smerter, depression samt frygt for tilbagekomst af kræft er hyppigt forekommende generelle følger efter den komplekse behandling, som gives til brystkræftpatienter. ...

Kan brug af Patient Reported Outcome (PRO) – og dermed patientinddragelse i behandlingen være et nyt aktiv i et kræftbehandlingsforløb? Kan man forestille sig, at det vil være en ekstra ressource i behandlingen at inddrage patientens egen-rapportering af symptomer? Vil det kunne forbedre patientens behandlingsforløb? For nogle år siden gennemførte vi projektet MammaGoPro, som er ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge