Skip to Content

Opsporing af patienter med familiær hyperkolesterolæmi

Familiær hyperkolesterolæmi (FH) er en dominant arvelig tilstand, hvor kroppens evne til at fjerne low-density-lipoprotein (LDL) – kolesterol fra blodbanen er nedsat således, at plasmas indhold af LDL-kolesterol er kraftigt forhøjet. Den hyppigste årsag (over 90%) til FH er en mutation i genet, der er ansvarlig for dannelse af LDL-receptorer, primært lokaliseret til leverens overflade, hvortil plasmas LDL-kolesterol bindes og fjernes. 

Man har tidligere antaget, at heterozygot FH forekom hos 1 ud af 500, men nyere danske og udenlandske undersøgelser tyder på, at FH er væsentligt hyppigere og findes hos 1 ud af 200-250 (svarende til ca. 25.000 danskere). Langt de fleste praktiserende læger vil derfor komme i kontakt med patienter med FH. Data fra sundhedsdatastyrelsen og Danske Regioner estimerer, at >80% af alle voksne danskere med FH er udiagnosticerede – og andelen er endnu højere hos børn. Hertil kommer, at mange diagnosticerede personer med FH ikke er optimalt behandlet.

Det forhøjede indhold af LDL-kolesterol i plasma øger risikoen for aflejring af kolesterol i blodkarrene med øget aterosklerose og kliniske manifestationer relateret hertil, som forekommer hyppigere hos personer med FH end i baggrundsbefolkningen. Risikoen for myokardieinfarkt og pludselig hjertedød er således mange gange forhøjet hos personer med FH – især (men ikke udelukkende) hos personer under 50 år. 

Undersøgelser tyder på, at ca. 50% af 50-årige mænd har symptomatisk hjertesygdom ved ubehandlet FH, mens tallet er ca. 30% hos 60-årige kvinder. Forebyggende behandling med kost/livsstil og medikamina (primært statin) reducerer risikoen for hjerte-kar-sygdom hos personer med FH til tæt på baggrundsbefolkningens risiko. Det er derfor vigtigt at diagnosticere og behandle personer med FH, og danske og internationale guidelines foreslår i dag medikamentel behandling allerede fra otte-ti års alderen.

Hvornår bør FH mistænkes?
Højt LDL-kolesterol er et kardinalpunkt ved FH og er generelt til stede fra fødslen. Hos voksne bør LDL-kolesterolværdier >5 mmol/l rejse mistanke om FH, mens LDL-kolesterol >4 mmol/l bør vække mistanke hos børn <18 år. Der vil næsten altid være forhøjet LDL-kolesterol hos en af forældrene, og risikoen for FH blandt førsteledsslægtninge er 50%, så oplysninger om højt (LDL) kolesterol hos familiemedlemmer bør også rejse mistanke om FH. Fund af senexantomer, der hyppigst forekommer i fingrenes extensorsener og achillessener, bør give begrundet mistanke om FH. Forekomst af arcus cornea især hos personer <45 år samt xantelasmata bør ligeledes rejse mistanke om FH. 

Sekundær dyslipidæmi
Ved forhøjede plasmalipider (kolesterol eller triglycerid) bør der altid undersøges for sekundær dyslipidæmi, hvor høje værdier er forårsaget af anden sygdom (eksempelvis diabetes, myxødem, nyrelidelse, leversygdom, alkoholisme), ligesom visse medikamina (medicin.dk; interaktionsdatabasen.dk) også kan føre til høje plasmaværdier af kolesterol og/eller triglycerid.   

Hvad gør man ved mistænkt FH
Henvisning til regional lipidklinik/børneafdeling med henblik på endelig afklaring af diagnosen FH hos den henviste (og vedkommendes familie). Gentest er vigtig for diagnostik og vil ofte også indgå i udredning af slægtninge (kaskadescreening). Der er juridiske implikationer af diagnosen FH (eksempelvis forsikringsmæssige, pensionsmæssige og ved adoption), så derfor tilrådes det, at pårørende til patienter med FH henvises uden forudgående kolesterolmåling.

Aktuelle initiativer til opsporing og behandling af FH
Der er af Folketinget afsat satspuljemidler til forbedret opsporing og behandling af FH, og der er iværksat initiativer i forbindelse hermed udgående fra Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner. Desuden har Dansk Cardiologisk Selskab i 2019 opdateret et holdningspapir om FH fra 2012, der kan læses på www.cardio.dk.

Brænder du for at skrive?

Vil du gerne dele din forskning eller dine kliniske erfaringer med dine kollegaer inden for netop dit speciale? Har du en ide til en artikel, som du gerne vil udgive hos os? Send redaktionen en mail på redaktion@bpno.dk

Send mail til redaktionen
Back to top