Der er tiltagende evidens for, at aflejringer i arterievæggen af LDL-kolesterol og andre kolesterolrige apolipoproteiner har en afgørende betydning for udvikling af iskæmisk hjerte-kar-sygdom, og at reduktion af LDL-kolesterol er direkte og positiv korreleret med en yderligere reduktion i kardiovaskulære hændelser. I denne artikel redegøres for de seneste konsensus-anbefalinger fra Dansk Cardiologisk Selskab i samarbejde ...

Patienter med familiær hyperkolesterolæmi (FH) har øget risiko for et kardiovaskulært event – eksempelvis myokardieinfarkt eller tidlig død. Ofte bliver vi først opmærksomme på den bagvedliggende årsag, når patienten kommer i kontakt med sundhedsvæsenet i forbindelse med et kardiovaskulært event, fordi vi ved, at mange med FH er udiagnosticerede.  FH er en autosomal dominant arvelig ...

Familiær hyperkolesterolæmi (FH) er en autosomal, monogen arvelig tilstand, som er forbundet med svært forhøjet plasma lav-densitets lipoprotein kolesterol (LDL-kolesterol). Således ligger LDL-kolesterolniveauet hos heterozygote afficerede voksne typisk i intervallet 5-10 mmol/l – hos homozygote endnu højere. Dette medfører en høj risiko for udvikling af tidlig aterosklerotisk sygdom. Nye data fra danske og udenlandske studier ...

Familiær hyperkolesterolæmi

Lipid Skolen | Almen praksis | Jakob Solgaard Jensen | 9. Jan 2019 kl. 12:20 |

Familiær hyperkolesterolæmi (FH) omfatter en gruppe genetisk betingede sygdomme, som er forbundet med svært forhøjet plasma low density lipoprotein (LDL)-kolesterol og er den hyppigste mono-genetiske sygdom for udvikling af aterosklerotisk hjerte-kar-sygdom.  Alvoren ved FH illustreres af en 10-15 gange øget risiko for iskæmisk hjertesygdom sammenlignet med risikoen i baggrundsbefolkningen. Voksne med heterozygot FH mutation vil ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge