Skip to Content

Henrik Hansen

Henrik Hansen er post.doc, ph.d., cand.scient.san, fysioterapeut og certificeret specialist i hjerte-lunge-fysioterapi ved Afdelingen for Lungemedicin på Hvidovre Hospital. Henrik Hansens forskningsinteresser involverer fysisk aktivitet og træning ved hjerte- og lungemedicinske sygdomme. Henriks primære forskningsområde er interventionsstudier med træning (RCT) og nye rehabiliteringsmodeller, herunder optimering af målemetoder i kliniske interventionsforsøg og klinisk praksis. Henrik er medforfatter til flere systematiske metaanalyser og i øjeblikket involveret i en international Cochrane-arbejdsgruppe vedrørende rehabilitering af kronisk lungesygdom.

Back to top