Update: Cutaneous manifestations in COVID-19

Op til 20% af COVID-19-tilfælde har vist hudmanifestationer. I forsøget på at opdage og håndtere sygdommen tidligere og mere effektivt, er det derfor vigtigt at forstå, hvordan COVID-19 kan vise sig på huden.

Læs om astmavurdering under pandemien, risikoen for at udvikle invasiv pulmonal aspergillose og om konsekvenserne ved USAs unøjagtighed i registrering af dødsårssager. 

Coronavirus-sygdommen (COVID-19), som er den almindelige betegnelse for akut respiratorisk syndrom SARS-CoV-2 (ARDS), er et nyt beta-corona virus, der er isoleret ved lungeskylning fra sygdomsramte. Sygdommen har spredt sig ud over verden fra epicenteret i Wuhan i Kina (Huanan Seafood Market). En sammenlignende undersøgelse mellem virus-udbredningen i Wuhan samt udenfor Wuhan (Guangzhou-provinsen) viser, at virus undergår ændringer i patologi og epidemiologi. I Wuhan kom 23% af de indlagte patienter på intensivafsnit, mens det kun var 5% af de indlagte udenfor Wuhan (i Guangzhou-provinsen), som kom på intensiv afdeling. I forhold til mortaliteten var dette tal 11% versus 0%. Blandt patienterne i Guangzhou-gruppen var symptomer som diarre og opkastning mere hyppige ligesom denne patientgruppe var yngre end i selve Wuhan. Undersøgelser viste også, at fækal SARS-CoV-2 RNA forblev COVID-19 positiv, selvom næsesvælg-podning var COVID-19 negative hos nogle patienter, hvilket åbner en mulighed for, at transmissionsperioden forlænges hos enkelte patienter. Så spørgsmålet…

Stetoskop lungefibrose

Patients with multiple myeloma (MM) could be in an increased risk of a more severe COVID-19 infection and of more severe associated complications.

MD and professor at Institute for Clinical Medicine, Aarhus University Denmark, Eskild Petersen gives an overview and share his thoughts about the pandemic.

Read about the susceptibility and severity of COVID-19 described from the human genome, managent of ADHD during the pandemic and gastrointestinal involvement in patients with COVID-19. 

Tweets by WHO

Tweets by SST