Skip to Content

Kombineret kemo-immunterapi til patienter med ikke-småcellet lungecancer uden mutation

Hør I denne episode Tine McGulloch, overlæge ved kræftafdelingen, Aalborg Universitetshospital redegøre for de videnskabelige data, der ligger til grund for behandling med immunterapi herunder Medicinrådets aktuelle anbefalinger samt de kliniske erfaringer de har med kombinationsbehandlingen.

Få adgang

Hvis du er læge, sygeplejerske eller anden sundhedsprofessionel kan du få adgang til hele artiklen ved at oprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top