An exciting group of medication uses a unique strategy to treat migraine, a medication which interferes with the signaling of a potent neuropeptide expressed in sensory nerves – calcitonin gene-related peptide (CGRP).  Inhibition of CGRP signaling has consistently shown positive effects in all clinical trials, from aborting acute attacks with CGRP receptor antagonists (gepants) to ...

Trods det faktum at migræne er en almindelig lidelse, er patogenesen stadig ikke tilstrækkelig kendt. Migræne har en estimeret arvelighed på 40-70%, og der er identificeret 38 genetiske risiko-varianter associeret med migræne.1-3 Disse genetiske varianter forklarer dog kun en lille del af den genetiske variation i migræne. Derudover findes der ingen accepteret biomarkør for migræne.4  ...

Migræne er en af de mest prævalente primære hovedpinesygdomme.1 Sygdommen er karakteriseret ved tilbagevendende anfald, der ofte er beskrevet som halvsidig hovedpine af pulserende karakter ofte med ledsagersymptomer i form af foto- og fonofobi samt kvalme/opkastning.2 Ved hyppigt forbrug af smertestillende præparater bliver migrænepatienter disponerede for udvikling af medicinoverforbrugshovedpine (MOH).3,4 MOH defineres som en kronisk ...

Migrænepatienter har akkurat fået adgang til en ny gruppe af mediciner, der er effektive til behandling eller forebyggelse af deres smertefulde hovedpine. De nye behandlingsformer fungerer ved at forhindre signaleringen med et potent neuropeptid, calcitonin gen-relateret peptid (CGRP). Dette er en unik strategi for behandling af migræne, en kronisk primær hovedpine-lidelse, der rammer næsten 15% ...

To konsensusartikler er udarbejdet i et samarbejde mellem European Headache Federation og European Society of Contraception and Reproductive Health.  Man har forsøgt at sammensætte et europæisk multidisciplinært ekspertpanel med ekspertise indenfor migræne, kardiovaskulære risikofaktorer og hormonel kontraception, med det formål at udarbejde en evidensbaseret klinisk guideline, om henholdsvis risikoen for iskæmisk apopleksi ved brug af ...

KATP-kanaler i migræne-patofysiologi

Neurologi | Mohammad Al-Mahdi A H Al-Karagholi | 1. maj 2019 kl. 2:50 |

Migræne er en neurologisk sygdom, der rammer 10% af den globale befolkning.1 Den er præget af tilbagevendende svær hovedpine, der ofte rammer kvinder i deres mest produktive år. Migræne er klassificeret som den sjette-mest prævalente sygdom på verdensplan og er nummer to i førende årsager til flest levede år med nedsat funktionsevne.1 Årligt koster migræne ...

Botulinum type A toxin (BTA) kendt under handelsnavnet BotoxTM hindrer fusionen af intracellulære vesikler til cellemembranen og frigørelsen af deres indhold. Det mest kendte eksempel på dette er hæmning af frigørelse af neurotransmitteren acetylkolin, hvilket medfører muskelafslapning. BTA benyttes derfor til behandling af hyperaktive bevægelsesforstyrrelser såsom dystoni.1  Enkelte patienter i denne gruppe rapporterede også en ...

Migræne og vitamin D3 – hvad er nyt?

Neurologi | Parisa Gazerani | 23. Apr 2019 kl. 11:46 |

Migræne er en almindelig forekommende og kronisk neurovaskulær lidelse, der er karakteriseret ved alvorlige hovedpineanfald, dysfunktion af det autonome nervesystem og kognitiv svækkelse.1,2  De mest karakteristiske symptomer forbundet med migræne omfatter fotofobi, fonofobi, kutan allodyni og gastrointestinale symptomer, såsom kvalme og opkastning.3 Migræneanfaldene rapporteres ofte som ensidige (60% af alle anfald), dunkende (50%) og forværres ...

Migræne er en ofte forekommende kompleks neurologisk sygdom, der hovedsagelig karakteriseres ved alvorlig og tilbagevendende hovedpine.1 Omkring 12% af den samlede befolkning oplever migræne, hvor kvinder er mere udsat for et anfald end mænd.2  Migræne er på nuværende tidspunkt en klinisk diagnose baseret på ”The International Headache Society” klassifikation.3 Migræne er også klassificeret af the ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 1 • 2020
  • Covid-19 og adfærd
  • Vandladningsbesvær
  • Type 2-diabetes
#

Almen praksis

Aurelia Gomes de Sousa

Aurelia Gomes de Sousa
praktiserende læge

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge

Brian Bridal Løgstrup

Brian Bridal Løgstrup
overlæge, dr.med., klinisk lektor, ph.d.

Thomas Truelsen

Thomas Truelsen
overlæge

Anders Løkke

Anders Løkke
specialeansvarlig overlæge

Allan Flyvbjerg

Allan Flyvbjerg
direktør, klinisk professor