Skip to Content

Helle Pappot

Helle Pappot er professor, overlæge, dr.med., Center for Kræft og Organsygdomme, Rigshospitalet og Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet. Forskningsinteresser: Klinisk onkologi, blærekræft, patient reported outcome, patientinddragelse.

Articles and MEDcasts

Back to top