Kombination af kemoterapi og immunterapi, håber vi, har en fremtidig plads i behandlingen af malignt pleuralt mesotheliom. Denne behandlingsform skal dog vurderes i klinisk randomiserede undersøgelser, før den kan indføres i den daglige klinik.

Immunterapi kan give en god forståelse af biologien i malignt pleuralt mesotheliom, og kan desuden komme til at spille en central rolle i den fremtidige behandlingsstrategi for malignt pleuralt mesotheliom – en tendens, som vi vil følge med interesse i de kommende år.

Patienter, der har den dårligste prognose, kan være kandidater til denne behandling med immunterapi, når immunterapi bliver godkendt til malignt mesotheliom i Danmark.

I denne episode fortsætter vi med at se på behandlingsmulighederne for en 38-årig kvinde med brystcancer. I den foregående episode blev behandlingen før operation diskuteret, men i denne episode er der fokus på behandlingsmulighederne efter operation. Behandlingsmulighederne belyses i en faglig dialog mellem Trine Tramm, overlæge, patologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital og Birgitte Offersen, professor og overlæge ved Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital.

I denne episode ser vi nærmere på behandlingsmulighederne for en 38-årig kvinde, uden disposition til cancer, der har mærket en tumor centralt i det venstre bryst, hvor biopsi viser, at der er tale om cancer. Kvinden har ønske om graviditet senere, når behandlingen er afsluttet. Til at diskutere denne case og redegøre for behandlingsmulighederne møder du Trine Tramm, overlæge, patologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital, med brystpatologi som ansvarsområde, og Birgitte Offersen, professor og overlæge ved Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital med brystkræft som sit specialeområde. Indledningsvis præsenterer Trine Tramm casen.

Highlights fra ASCO

I denne episode er emnet highlights fra ASCO 2020. Du vil høre bidrag fra såvel danske som internationale speakere, hvorfor indslagene vil være både på dansk og engelsk. Vi vil præsentere spændende nyt om lungecancer, hvor bla. et skandinavisk studie har vist resultater, der kan blive afgørende for den fremtidige strålebehandling af patienter med småcellet lungecancer. Et andet spændende felt, der giver håb og optimisme, er immunterapi til patienter med malignt mesotheliom, hvor flere studier afspejler, at immunterapien for alvor presser sig på overfor denne patientgruppe. Inden vi dog når hertil, vil du blive præsenteret for nye overlevelsesdata for patienter med ikke-metastatisk prostatacancer, hvor præsentationer på ASCO viste, at behandling med 2. generations antiandrogener bedrer overlevelsen. Et stort fremskridt for denne patientgruppe.  

#Seneste udgivelse

Onkologi

Nr. 2 • april 2020
10. Årgang
  • Overvægt øger risikoen for flere kræftsygdomme
  • Kol og Lungecancer
  • Prostatacancer og ostoporose

Onkologi MEDcast

Special Issue

Updates on COVID-19

#

Onkologi

Birgitte Vrou Offersen

Birgitte Vrou Offersen
professor, overlæge, ph.d.

Jens Benn Sørensen

Jens Benn Sørensen
overlæge, dr.med., MPA,
associeret professor

Per Pfeiffer

Per Pfeiffer
professor, overlæge, ph.d.

Pernille T. Jensen

Pernille T. Jensen
overlæge, ph.d., forskningslektor

Tweets by ASCO