Adding abemaciclib to hormonal therapy reduces the risk of cancer recurrence by 25% in patients with high-risk early hormone receptor positive (HR+) human epidermal growth factor receptor 2 negative (HER2-) breast cancer.

In this MEDtalk Ken Kato, MD. PhD, National Cancer Center Hospital, Tokyo, presents the results of the KEYNOTE 590 study.

The results of the phase 3 CheckMate 9ER trial have provided a new first line treatment option for patients with metastatic kidney cancer.

Interessante præsentationer med nye data for behandling af nyrecancer. I denne MEDtalk perspektiverer Daniel Heinrich de data, han fandt mest interessante.

Det viser fase III studiet ACSENT, som tidligere på året blev afbrudt på bagrund af en overbevisende effekt i en interim analyse. ASCENT sammenligner Sacituzumab Govitecan mod kemoterapi efter lægen valg i 529 patienter med triple-negativ brystkræft med progression på to eller flere kemoterapier for avanceret sygdom. Sacituzumab Govitecan er det første antistofkonjugat rettet mod Torp-2 receptorten, som er udtrykt i alle former for brystkræft, og som er associeret med dårlig prognose. Acituzumab Govitecan viser en reduktion i risiko for at progrediere på 59% med en signifikant forbedret progression fri overlevelse på 3,9 måneder. Risiko for død er reduceret med 52% og en forbedret samlet overlevelse på 5,4 måneder. Også den samlede responsrate var signifikant bedre med 35% ORR på Sacituzumab Govitecan versus 5% for kontrolarmen. Studiet blev præsenteret af Aditya Bardia fra Boston i en præsentation lørdag. Se mere: LBA-17 ASCENT: A randomized phase III study of sacituzumab govitecan…

Solar-1 har tidligere vist, at patienter med HR-positiv og HER2-negativ avanceret brystkræft progredierede 5,3 måneder senere ved at kombinere Alpelisib med Fulvestrant vs Fulvestrant alene. Omkring 40% af patienterne med HR+, HER2- avanceret brystkræft udtrykker PI3KCA mutationer, som fører til en overaktivering af PIK3 pathway og resistens over for endokrin behandling. På ESMO blev resultaterne på det primære endepunkt fulgt op med lovende data på det sekundære endepunkt i studiet, som er samlet overlevelse. Med en median follow up på 30,8 måneder viste Alpelisib plus Fulvestrant en klinisk relevant forbedring på 7,9 måneder sammenlignet med Fulvestrant alene. Denne forskel var dog ikke signifikant. Se mere: LBA 18 - Overall survival (os) results from SOLAR-1, a phase III study of alpelisib (ALP) + fulvestrant (FUL) for hormone receptor-positive (HR+), human epidermal growth factor receptor 2-negative (HER2–) advanced breast cancer (ABC). Seneste nyt fra ESMO 2020 [latest category="ESMO-2020" num="3]

#Seneste udgivelse

Onkologi

Nr. 3 • august 2020
10. årgang
  • Virtuel ASCO 2020-kongres
  • Lungecancer
  • Prostatacancer

Onkologi MEDcast

Special Issue

#

Onkologi

Birgitte Vrou Offersen

Birgitte Vrou Offersen
professor, overlæge, ph.d.

Jens Benn Sørensen

Jens Benn Sørensen
overlæge, dr.med., MPA,
associeret professor

Per Pfeiffer

Per Pfeiffer
professor, overlæge, ph.d.

Pernille T. Jensen

Pernille T. Jensen
overlæge, ph.d., forskningslektor

Tweets by ASCO