Skip to Content

Share clinical knowledge & best practice to improve health & patient care

BestPractice Nordic arbejder for at forbedre folkesundheden og patientbehandlingen gennem dialog og formidling af best practice mellem læger & sundhedspersonale.

Seneste magasin

Dermatology, Gastroenterology, Rheumatology • Nr. 1 • 2023

  • AAD 2023: Greetings from the American Academy of Dermatology Annual Meeting
  • Rheumatoid Arthritis: Treatment after JAKi
  • Autoimmune Diseases in Children: Antibiotics May Increase the Risk
Get access

Sponsor & annoncør?

Få overblik over sponsor og annonceringsmulighederne i BestPractice Nordic

Se mere her

Test: Bivirkninger ved behandling af lungecancer med immunterapi

Bivirkningsprofilen ved immunterapi til patienter med ikke-småcellet lungecancer uden aktiverende mutationer er meget anderledes end kemoterapi. Tag testen og få et overblik.

Tag testen her
Back to top