Skip to Content

Share clinical knowledge & best practice to improve health and patient care

BestPractice Nordic arbejder for at forbedre folkesundheden og patientbehandlingen gennem dialog og formidling af best practice mellem læger & sundhedspersonale.

Læs mere om os

Seneste magasin

Onkologi • Nr. 6 • 2021

  • ERC – Nyt dansk medlemsskab
  • Bivirkninger ved immuncheckpointinhibitorer
  • Myelomatose – Nye interessante studier
Get access

COVID-19 Perspektiver

Vi udgiver løbende artikler med forskellige sundhedsperspektiver og kommentarer om COVID-19

Find alle COVID-19 perspektiverne her

Test: Bivirkninger ved behandling af lungecancer med immunterapi

Immunterapi til patienter med ikke-småcellet lungecancer uden aktiverende mutationer forlænger den progressionsfri overlevelse og giver en højere responsrate. Men bivirkningsprofilen ved immunterapi er meget anderledes end ved kemoterapi. Tag testen og bliv opdateret på de seneste resultater.

Tag testen her

Sponsor & annoncør?

Få overblik over sponsor og annonceringsmulighederne i BestPractice Nordic

Se mere her
Back to top