Skip to Content

Share clinical knowledge & best practice to improve health & patient care

BestPractice Nordic arbejder for at forbedre folkesundheden og patientbehandlingen gennem dialog og formidling af best practice mellem læger & sundhedspersonale.

Seneste magasin

Onkologi/Hæmatologi • Nr. 10 • 2023

  • LAG3-hæmmere ændrer immunterapiens behandlingslandskab
  • Highlights fra ASCO GI & GU
  • Highlights fra ASH 2022
  • Myelomatose: Geografisk betinget? 
Get access

Få dit eget nummer af BestPractice Nordic

Skriv dig op eller opdater din profil og modtag BestPractice Nordic magasinet i din postkasse

Modtag magasinet

Test: Bivirkninger ved behandling af lungecancer med immunterapi

Bivirkningsprofilen ved immunterapi til patienter med ikke-småcellet lungecancer uden aktiverende mutationer er meget anderledes end kemoterapi. Tag testen og få et overblik.

Tag testen her

Sponsor & annoncør?

Få overblik over sponsor og annonceringsmulighederne i BestPractice Nordic

Se mere her
Back to top