Skip to Content

Share clinical knowledge & best practice to improve health and patient care

BestPractice Nordic arbejder for at forbedre folkesundheden og patientbehandlingen gennem dialog og formidling af best practice mellem læger & sundhedspersonale.

Få adgang

MEDucate

Webinar | Fremtidige behandlingsmuligheder for patienter med lungecancer

Med udgangspunkt i de seneste publicerede studier, herunder WCLC 2021 kongressen, præsenteres og diskuteres behandling af lungecancer i en national kontekst. Webinaret arrangeres i samarbejde med Dansk Lunge Cancer Gruppe.

Seneste magasin

Almen – tema om diabetes

  • Behandling af diabetes
  • Steno-2 studiet
  • Fællesklinik ved type 2-diabetes
Get access

Få dit eget nummer af BestPractice Nordic

Skriv dig op eller opdater din profil og modtag BestPractice Nordic magasinet i din postkasse

Modtag magasinet

Test: Bivirkninger ved behandling af lungecancer med immunterapi

Immunterapi til patienter med ikke-småcellet lungecancer uden aktiverende mutationer forlænger den progressionsfri overlevelse og giver en højere responsrate. Men bivirkningsprofilen ved immunterapi er meget anderledes end ved kemoterapi. Tag testen og bliv opdateret på de seneste resultater.

Tag testen her

Sponsor & annoncør?

Få overblik over sponsor og annonceringsmulighederne i BestPractice Nordic

Se mere her
Back to top