Skip to Content

Share clinical knowledge & best practice to improve health & patient care

BestPractice Nordic arbejder for at forbedre folkesundheden og patientbehandlingen gennem dialog og formidling af best practice mellem læger & sundhedspersonale.

Lungecancer webinar

Nye behandlingsmuligheder for patienter med lungecancer: Med afsæt i IASLC – 2022 World Conference on Lung Cancer (WCLC) og ESMO-kongressen i Paris inviterer Dansk Lunge Cancer Gruppe og BestPractice Nordic onkologer, thoraxkirurger, lungepatologer og lungemedicinere til webinar onsdag d. 12.10.2022 kl. 15.30 – 17.30.

Læs om eventet og tilmeld dig her

Seneste magasin

Onkologi • Nr. 8 • 2022

  • Blærecancer – data for kemo- eller immunterapi
  • ASH Highlights
  • Myelomatose – Patientens perspektiv
Get access

Få dit eget nummer af BestPractice Nordic

Skriv dig op eller opdater din profil og modtag BestPractice Nordic magasinet i din postkasse

Modtag magasinet

Test: Bivirkninger ved behandling af lungecancer med immunterapi

Bivirkningsprofilen ved immunterapi til patienter med ikke-småcellet lungecancer uden aktiverende mutationer er meget anderledes end kemoterapi. Tag testen og få et overblik.

Tag testen her

Sponsor & annoncør?

Få overblik over sponsor og annonceringsmulighederne i BestPractice Nordic

Se mere her
Back to top