Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) er associeret med andre sygdomme og øget dødelighed, og forringer ofte patienternes livskvalitet. KOL medfører hyppigt åndenød, hoste, træthed, indskrænket funktionsniveau, angst, følelsesmæssig depression og social isolation. Sygdommen fordrer, at patienterne formår at håndtere de forskellige symptomer i deres hverdag. Der tilbydes, i det danske sundhedsvæsen, gruppebaseret lungerehabilitering til KOL-patienter, som klart bør prioriteres, fordi det styrker deres selvopfattelse og evne til at handle i forhold til sygdommen. De motiveres til at leve sundere og dermed styrke deres helbred og livskvalitet. Gruppeformen bør dog suppleres med individuelle tilbud som støtte i hverdagen.

Diabetes og gustatorisk sved

Gustatorisk sved er svedudbrud i forbindelse med spisning. Det kan være ubehageligt og socialt invaliderende. En undersøgelse viser at 13% af adspurgte personer med type 2-diabetes har gustatorisk sved, og personer med perifer neuropati har ca. dobbelt så høj risiko for at have gustatorisk sved sammenlignet med personer uden neuropati. Glycopyrrolat-creme kan formentlig hjælpe mange, der gerne vil mindske deres svedudbrud ved spisning. Forestil dig, at du sidder til en middag og netop er gået i gang med hovedretten. Det er - diskret - lykkedes dig at tage din måltidsinsulin, men ret pludseligt driver en flod af sved ned over din pande og ned ad nakken. Du tørrer det af med bagsiden af din hånd og med din serviet, men det fortsætter, og snart har alle i selskabet vendt sig mod dig. Svedudbruddet kan være det, der kaldes gustatorisk sved. Gustatorisk sved, det vil sige svedudbrud i forbindelse med spisning, kan…

På længere sigt er involvering i beslutninger vedrørende pleje og behandling samt deltagelse i dagliglivet de vigtigste faktorer associeret med oplevelsen af imødekommelse af behov for rehabilitering, og seks år efter stroke vurderes de som vigtigere end sygdomsspecifikke faktorer.

Polycystisk ovariesyndrom er en endokrin lidelse, der ofte findes i sammenhæng med metaboliske og hormonelle forstyrrelser. Et nyt nationalt, registerbaseret kohortestudie har undersøgt sammenhængen mellem polycystisk ovariesyndrom og risiko for kardiovaskulær sygdom samt atrieflimmer.

Metformin er det mest brugte orale antidiabetika både i Danmark og på verdensplan til behandling af type 2-diabetes. En del af metformins glukosenedsættende effekt sker via mave-tarm-kanalen, formentlig via en direkte påvirkning af tarmens bakterier, hvilket også kan være årsagen til, at næsten hver tredje patient får bivirkninger fra mave-tarm-kanalen. Dette betyder imidlertid, at præ- eller probiotika kan være et muligt middel til at begrænse disse bivirkninger.

Risikoen for at få pacemaker hos patienter med atrieflimren er blevet undersøgt ud fra data fra det danske landspatientregister. Ud fra en række af risikofaktorer, herunder køn, alder, medfødt hjertesygdom med flere, er der blevet bygget en risikoscore, der kan guide læger til at identificere, hvilke patienter med nyopdaget atrieflimren der er i højrisiko for at få pacemaker.

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol

Faglig test

Almen Praksis MEDcast

Faglig test

Præventionsguide

#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge