Skip to Content

Behandling af hjernens GABA-niveauer kan blive en del af fremtidens behandling af skizofreni

Forstyrrelser af GABA-niveauet i hjernen menes at spille en væsentlig biologisk rolle ved udviklingen af skizofreni. Desuden har et tidligere studie vist, at lave GABA-niveauer giver en dårligere korttidsprognose for patienter med debuterende psykose.
I denne MEDtalk perspektiverer læge og postdoc, Kirsten Borup Bojesen, Psykiatrisk Center Glostrup, resultaterne efter to års behandling for denne gruppe patienter.

Kirsten Borup Bojesen

Få adgang

Hvis du er læge, sygeplejerske eller anden sundhedsprofessionel kan du få adgang til hele artiklen ved at oprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top