Skip to Content

Dansk studie viser, at over 50 % af psykiatriske patienter kan klare sig med betydeligt mindre medicin

Mange psykiatriske patienter ønsker at få nedtrappet deres medicin af forskellige årsager. I denne MEDtalk, forklarer overlæge, Mette Ødegaard Nielsen, overlæge, Ph.d., Klinisk lektor, Enhed for kompliceret skizofreni, Psykiatrisk Center Glostrup, hvordan dette kan lade sig gøre, og at nedtrapning i det danske studie viste, at have en positiv effekt på bivirkninger samt patienternes funktionsniveau på kort sigt. Spørgsmålet er, om det også er gældende ved længere tids opfølgning.

Mette Ødegaard Nielsen

Få adgang

Hvis du er læge, sygeplejerske eller anden sundhedsprofessionel kan du få adgang til hele artiklen ved at oprette en profil på BestPractice Nordic.

Back to top