Biologiske lægemidler har medført store fremskridt i behandlingen af psoriasis. Imidlertid opnår nogle patienter aldrig effekt, mens andre mister effekten efter længere tid. Disse behandlingssvigt kan muligvis tilskrives forskelle i koncentration i blodet af lægemidlerne hos de behandlede patienter. I det heromtalte studie af danske patienter i biologisk behandling for psoriasis vises det, at patientspecifikke ...

Genetisk bestemt højere BMI var forbundet med en højere forekomst af astma og lavere lungefunktion. Sammenholdt med de eksisterende studier på området understøtter resultaterne, at højere BMI øger risikoen for astma og nedsætter lungefunktionen. Overvægt og svær overvægt er i observationsstudier forbundet med øget forekomst af astma og til en vis grad nedsat lungefunktion.1,2 Overvægt og svær overvægt kan påvirke lungerne på ...

En central opgave for almen praksis er at forebygge sygdom. Skal svær overvægt forebygges kræver det en tidlig opsporing af patienter med let overvægt. Overvægt er en kronisk tilstand og opfølgning er lige så vigtig som ved alle andre kroniske lidelser. Overvægt er et meget komplekst problem og almen praksis kan ikke alene løfte denne store opgave, men kan ...

Den nuværende evidens foreslår, at der er en sammenhæng mellem en stor stigning i BMI i barndommen og fra barndommen til voksenalderen – og så forekomsten af risikofaktorer for hjerte-kar-sygdom samt øget risiko for iskæmisk hjertesygdom. Desuden viser nogle studier, at der er en sammenhæng mellem en stor stigning i BMI fra barndommen og frem ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge