Med overvægt følger forhøjet risiko for en lang række hudlidelser, og den overvægtige patient risikerer samtidig, at behandlingen af disse lidelser har nedsat effekt. Vægttab kan nedsætte risikoen for, at hudkomplikationer opstår og kan bedre en allerede pågående hudlidelse. Overvægtige patienter bør informeres om disse sammenhænge og opfordres til vægttab ved diætistvejledning og/eller andre vægttabs-tilbud. Opgørelse over danskernes helbred ...

En central opgave for almen praksis er at forebygge sygdom. Skal svær overvægt forebygges kræver det en tidlig opsporing af patienter med let overvægt. Overvægt er en kronisk tilstand og opfølgning er lige så vigtig som ved alle andre kroniske lidelser. Overvægt er et meget komplekst problem og almen praksis kan ikke alene løfte denne store opgave, men kan ...

Vi står over for en kæmpe udfordring. Udover at være forbundet med alvorlige konsekvenser for det enkelte menneske, koster svær overvægt samfundet mange penge. Derfor opfordrer vi beslutningstagerne til at sørge for, at der bliver skabt grundlag for en ensartet landsdækkende strategi og behandling på området.  Desuden er det nødvendigt, at de professionelle i sundhedssektoren ...

GLP-1 er et tarmhormon, hvis stimulerende effekt på insulin-sekretionen og hæmmende effekt på glukagon-sekretionen passer med karakteristika ved type 2-diabetes. GLP-1-receptorer findes blandt andet i centralnervesystemet, mave-tarm-kanalen, nyrerne samt i visse blodkar og i sinusknuden i hjertet. Derfor resulterer behandling med GLP-1-receptor agonister i nogle kliniske effekter såsom for eksempel vægttab og reducering af systolisk ...

I denne MEDtalk gennemgår Sten Madsbad hvilke farmakologiske lægemidler, du kan anvende til patienter med overvægt, og hvornår der er indikation herfor. Endvidere åbner han til et kig ud i den nære fremtid, hvor der er flere lovende lægemidler på vej, hvor der kan opnås et vægttab på mere end 20 ...

Omkring 17% af befolkningen har et BMI over 30 og 3-5% har et BMI over 40. I denne MEDtalks fortæller overlæge Sten Madsbad, Hvidovre Hospital, hvilke overvægtige der primært er i risiko, og hvorfor mange paradoksalt nok tager på i vægt, når de omlægger deres kost for at tabe vægt. Du kan også høre Sten ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge