Med overvægt følger forhøjet risiko for en lang række hudlidelser, og den overvægtige patient risikerer samtidig, at behandlingen af disse lidelser har nedsat effekt. Vægttab kan nedsætte risikoen for, at hudkomplikationer opstår og kan bedre en allerede pågående hudlidelse. Overvægtige patienter bør informeres om disse sammenhænge og opfordres til vægttab ved diætistvejledning og/eller andre vægttabs-tilbud. Opgørelse over danskernes helbred ...

En central opgave for almen praksis er at forebygge sygdom. Skal svær overvægt forebygges kræver det en tidlig opsporing af patienter med let overvægt. Overvægt er en kronisk tilstand og opfølgning er lige så vigtig som ved alle andre kroniske lidelser. Overvægt er et meget komplekst problem og almen praksis kan ikke alene løfte denne store opgave, men kan ...

Læger og personer med overvægt ser forskelligt på overvægt og behandling af overvægt. Samlet set tyder studiet på, at vi som læger i højere grad kan åbne for diskussionen om overvægt, end det hidtil har været tilfældet. Både læger og personer med svær overvægt skal blive mere åbne om problemet. Det bør tages mere alvorligt, ...

Vi står over for en kæmpe udfordring. Udover at være forbundet med alvorlige konsekvenser for det enkelte menneske, koster svær overvægt samfundet mange penge. Derfor opfordrer vi beslutningstagerne til at sørge for, at der bliver skabt grundlag for en ensartet landsdækkende strategi og behandling på området.  Desuden er det nødvendigt, at de professionelle i sundhedssektoren ...

GLP-1 er et tarmhormon, hvis stimulerende effekt på insulin-sekretionen og hæmmende effekt på glukagon-sekretionen passer med karakteristika ved type 2-diabetes. GLP-1-receptorer findes blandt andet i centralnervesystemet, mave-tarm-kanalen, nyrerne samt i visse blodkar og i sinusknuden i hjertet. Derfor resulterer behandling med GLP-1-receptor agonister i nogle kliniske effekter såsom for eksempel vægttab og reducering af systolisk ...

I denne MEDtalk gennemgår Sten Madsbad hvilke farmakologiske lægemidler, du kan anvende til patienter med overvægt, og hvornår der er indikation herfor. Endvidere åbner han til et kig ud i den nære fremtid, hvor der er flere lovende lægemidler på vej, hvor der kan opnås et vægttab på mere end 20 ...

Omkring 17% af befolkningen har et BMI over 30 og 3-5% har et BMI over 40. I denne MEDtalks fortæller overlæge Sten Madsbad, Hvidovre Hospital, hvilke overvægtige der primært er i risiko, og hvorfor mange paradoksalt nok tager på i vægt, når de omlægger deres kost for at tabe vægt. Du kan også høre Sten ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 1 • 2020
  • Covid-19 og adfærd
  • Vandladningsbesvær
  • Type 2-diabetes
#

Almen praksis

Aurelia Gomes de Sousa

Aurelia Gomes de Sousa
praktiserende læge

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge

Brian Bridal Løgstrup

Brian Bridal Løgstrup
overlæge, dr.med., klinisk lektor, ph.d.

Thomas Truelsen

Thomas Truelsen
overlæge

Anders Løkke

Anders Løkke
specialeansvarlig overlæge

Allan Flyvbjerg

Allan Flyvbjerg
direktør, klinisk professor