Skip to Content

Gitte Krogh Madsen

Gitte Krogh Madsen er speciallæge i almen medicin og praktiserende læge i Roskilde Lægehus siden 2007. Hun har en særlig interesse for rationel farmakoterapi og er regional lægemiddelkonsulent og medlem af Region Sjællands Lægemiddelkomite.

Hun arbejder med at fremme kendskabet til rationel brug af lægemidler på forskellig vis, blandt andet er hun medforfatter på flere vejledninger inden for diabetes- og smerteområdet. Desuden er hun medlem af redaktionskomiteen for Månedsbladet Rationel Farmakoterapi, der udgives af IRF i Sundhedsstyrelsen.

Gitte modtog i 2019 Poul Brix Initiativpris for sit kvalitetsarbejde i almen praksis.

MEDcasts and MEDtalks

ADHD hos voksne

/ Marianne Breds Geoffroy / Gitte Krogh Madsen
Back to top