I de seneste år har dårligt psykosocialt arbejdsmiljø i stigende grad været betragtet som en mulig risikofaktor for udvikling af type 2-diabetes. Udvikling af type 2-diabetes som følge af stressorer på jobbet er formentlig resultatet af et samspil af neuroendokrine, biologiske og psykofysiologiske forstyrrelser, samt adfærdsændringer forbundet med insulinsensitivitet og insulinresistens. Blandt danskere i erhverv ...

Stressdiagnoser og risikoen for demens

Almen praksis | Psykiatri | Sabrina Islamoska | 4. Aug 2020 kl. 9:00 | ,

Stress og demens er hyppige folkesygdomme, som kan påvirke livskvaliteten for patienter og pårørende og føre til store omkostninger for samfundet. Der er vist en sammenhæng mellem selvrapporteret stress og risiko for demens, men ny forskning viser også, at personer diagnosticeret med stress midt i livet har større risiko for demens senere i livet. Stress ...

Smerter i bevægeapparatet udgør et pandemisk problem, og mellem 7-10% af hele den voksne befolkning i Danmark formodes at leve med langvarige smerter, som kan hænge sammen med forandringer i kroppens naturlige smertehæmmende funktioner. Det kan undersøges ved hjælp af den såkaldte ”smerte-inhiberer-smerte”, eller conditioned pain modulation (CPM) metode. Vi har undersøgt dette fænomen hos ...

Major depression (MD) is a complex and debilitating psychiatric disorder that affects millions of people worldwide. Although it has been possible to treat depression for decades, depressive symptoms are only attenuated after continuous treatment for 2 to 4 weeks. One third of the patients treated with conventional antidepressants are resistant to treatment, and ⅔ do ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 2 • maj 2020
14. årgang
  • Type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Risikogener for ADHD
  • Nye mål for LDL-kolesterol
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge